Název projektu

Marketingový management obcí, měst a regionů

WB-22-05
Název projektu anglicky

Marketing management of communities, towns and regions

Doba trvání projektu: 1.9.2005 - 31.12.2006
Projekt byl řešen v rámci grantu Ministerstva pro místní rozvoj „Výzkum pro potřeby regionů – priorita 1 – Management regionální a místní správy“

Výsledky projektu:
Hlavním výsledkem a výstupem projektu v souladu s jeho obecným cílem a aplikačním charakterem je Manuál přinášející nové poznání pracovníkům v řídící praxi; jde o jakýsi teoreticko-praktický návod pro aplikace marketingového managementu v obcích, městech a regionech.

V rámci realizace projektu byla v roce 2006 zorganizována mezinárodní vědecká konference, k níž byl vydán sborník a pro účastníky konference je dostupný také videozáznam přednesených příspěvků.

Dílčími výstupy projektu jsou pak tyto webové stránky www.mestskymarketing.cz a články v odborných i populárně vědeckých časopisech, jejichž seznam za dobu řešení projektu je uveden v závěrečné, redakčně upravené zprávě pro zadavatele, Mimisterstvo pro místní rozvoj.

Závěrečnou zprávu projektu si můžete přečíst zde.