SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context

Stručně o projektu

Název projektu

SHRINK SMART: The Governance of Shrinkage within a European Context

Zadavatel výzkumného projektu

Evropská komise

Výzkumný program

7. Rámcový program pro vědu a výzkum (Regional and social cohesion - Regional development challenges in an evolving international context)

Doba trvání

5/2009 - 4/2012

Domovský web projektu

http://www.shrinksmart.ufz.de/


Řešitelé projektu

Na řešení projektu se podílí celkem osm univerzit a výzkumných institucí.
Jmenovitě:
 1. Project Leader - Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig
  Prof. Dr. Dieter Rink – vedoucí řešitelského týmu
  Dr. Matthias Bernt
  Dr. Annegret Haase

 2. Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Centrum městského a regionálního managementu
  RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
  Mgr. Ondřej Slach

 3. Dalšími partnery projektu jsou níže uvedené univerzity zastoupená svými výzkumnými pracovníky:

 4. John-Moores-University Liverpool
  Prof. Chris Couch

 5. Silesian University Katowice
  Prof. Dr. Jerzy Runge
  Dr. Robert Krzysztofik

 6. University of Nottingham School of Geography
  Dr. Vlad Mykhnenko

 7. University La Sapienza, Roma
  Prof. Paolo Calza Bini

 8. West University of Timisoara
  Dr. Bogdan Nadolu
  Dr. Dan Luches
  Dr. Melinda Dinca

 9. Industrial Economics Institute Donetsk, Ukrainian Academy of Science
  Prof. Larysa Kuz’menko
  Dr. Dmytro Medvedev

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu SHRINK SMART („inteligentní smršťování“) je studovat úlohu politiky a systémů vládnutí (tzv. governance) v různých typech „smršťujících“ (tzv. shrinking) se městských regionů. Projekt je založen na komparativních případových studií sedmi městských regionů z celé Evropy, a zejména znevýhodněných regionů ve Východní Střední Evropě a Jižní Evropě. Jedná se o městské regiony se zápornou demografickou bilancí a spíše nepříznivým socioekonomickým vývojem: Lipsko-Halle,/Německo, Liverpool/Velká Británie, Genoa/Itálie, Sosnowiec-Bytom/Polsko, Ostrava/Česká republika, Temešvár/Rumunsko, Doněck-Makijiwka/Ukrajina). Smršťování měst (shrinkage) se stává normálním jevem v celé řadě měst, a to nejen v Evropě a je nezbytné na tento jev reagovat vytvářením nových organizačních struktur a koncipováním politik. Město Ostrava může popřípadě v rámci tohoto projektu posloužit jako příklad města, které se relativně dobře již delší dobu vyrovnává s úbytkem obyvatel způsobeným různými faktory (např. deindustrializace, suburbanizace, brain drain aj.). Případové studie budou sloužit jednak jako východisko pro analýzu rozdílných trajektorií „smršťování“ (specifických cest a průběhů smršťování), a jednak poslouží rovněž jako východisko pro porozumění hlavním úkolům městského plánování v takovýchto městech, jakož i k vypracování alternativ řízení rozvoje měst. Nejprve budou identifikovány dopady „smršťování“, způsobené de-populačními trendy, na úrovni měst a regionů. Výsledky budou zpracovány v komparativní perspektivě a diskutovány se zástupci měst a regionů. Dále budou analyzovány vztahy mezi stávajícími lokálními institucionálními strukturami a způsoby politických rozhodnutí na straně jedné, a dopady „smršťování“ v daném teritoriu na straně druhé. V rámci této analýzy bude věnována hlavní pozornost strategiím a nástrojům aplikovaným v zájmových městech, jakož i vztahům mezi privátním a soukromým sektorem včetně institucionálních vazeb na rozdílných hierarchických úrovních. Ve výsledku budou identifikovány specifické vývojové trajektorie procesu „smršťování“ v Evropě, na jejichž základě budou formulovány praktické implikace pro městskou politiku s přihlédnutím k regionálním specifikům. Součástí výsledků výzkumu bude široká baterie politických opatření a nástrojů pro lokální aktéry činné v oblasti městského plánování a rozvoje.