Publikace

2010


[2010-03] [link] RUMPEL, P., SLACH, O. A Bright Future „The Dark“ Hard Coal Region of Ostrava-Karviná. Berlin: JOVIS Verlag, 2010. s. 96-103. ISBN 978-3-86859-043-2
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2010-02] [link] RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. Researching creative industries in Czech Republic: a case study from the city of Ostrava. Regions Magazine. 2010, sv. 277, s. 18-19. ISSN 1367-3882
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2010-01] [link] RUMPEL, P., SLACH, O., KOUTSKÝ, J. BEDNÁŘ, P. Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: chosen drivers of the change. Mönchengladbacher Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxi 22, 2010, 1. vyd. Göttingen: Cuvillier Verlag, s. 89-114. ISBN 978-3-8695-5197-5
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

2009


[2009-07] [link] SLACH, O., BORUTA, T., RUMPEL, P. Inovativní plánovací kultura v rámci strategie IBA Emscher park. Regionální studia. 2009, roč. 2009, sv. 3, s. 38-44. ISSN 1803-1471
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2009-06] [link] SLACH, O., BEDNÁŘ, P., KOUTSKÝ, J., OLŠOVÁ, P. The role of soft factors in the attraction of creative class from the perspective of university students in the cities of Ostrava and Usti nad Labem. GeoScape. 2009, roč. 2, sv. 2, s. 174-184. ISSN 1802-1115
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2009-05] SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ, J. Využití konceptu „creative class“ v rozvoji území - základní východiska a kritika. Liberec: TU Liberec, 2009. ISBN978-80-7372-443-6
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2009-04] BORUTA, T. Destinační management v Českém Švýcarsku. Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. [2008-08-25]. ISBN 978-80-7372-443-6 (článek ve sborníku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2009-03] BORUTA, T., IVAN, I. Současný stav intraregionální dopravní obslužnosti na Jesenicku. Sborník Sympozium GIS Ostrava 2009. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. [2009-01-25]. ISBN 978-80-7392-031-9 (článek ve sborníku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2009-02] BORUTA, T. Železnice v ostravském dopravním integrovaném systému (v tisku; článek ve sborníku).  

[2009-01] RUMPEL, P., SLACH, O., BORUTA, T. City Centre Development of Ostrava in the Context of City Management. Space-Society-Economy. 2009, roč. 9, sv. 9, s. 123-132. ISSN 1733-3180. (článek v odborném periodiku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

2008


[2008-07] [link] SLACH, O. Kreativní odvětví a jejich prostorová organizace. Zborník príspevkov zmedzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokejškole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. s.85-93. ISBN 978-80-89267-14-9
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-06] SLACH, O. Inovativní milieu. Teoretický koncept bez praktických implikací? Geografickéinformácie. 2008, roč. 2008, sv. 12, s. 323-327. ISSN 1337-9453 Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-05] RUMPEL, P.,KOUTSKÝ, J., SLACH, O. Měkké faktory regionálního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 186 s. ISBN 978-80-7368-435-8
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-04] SLACH, O., RUMPEL, P., KOUTSKÝ,J. Měnící se význam tvrdých a měkkých faktorů rozvoje. Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita,2008. s. 15-24. ISBN 978-80-210-4625-2
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-03] BORUTA, T. Integrovaný systém veřejné dopravy na Ostravsku. Geografické Informácie 12. 2008, roč. 12, sv. 1, s. 62-68. ISSN 1337-9453. (článek v odborném periodiku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-02] BORUTA, T. Role integrovaného dopravního systému v polycentrických regionech. Sborník příspěvku z kolokvia konaného v Pavlově 18.-20. června 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 244-251. [2008-06-18]. ISBN 978-80-210-4625-2 (článek ve sborníku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2008-01] SLACH, O., BORUTA, T. Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj. Nadregionálna spolupráca Trnavska. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. - 17. októbra 2008 na Vysokej škole v Sládkovičove. Sládkovičovo: Vysoká škola v Sládkovičove, 2008. s. 77-84. [2008-10-16]. ISBN 978-80-89267-14-9 (článek ve sborníku)
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

2007


[2007-02] SLACH, O. Severoamerický koncept Business-Improvement-District (BID) v rámci městského marketingu a managementu. Inovace v rozvoji měst, obcí a regionů s důrazem na marketingové řízení.Ostrava: Oftis, 2007. s. 101-108. ISBN 80-7368-262-1
Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX

[2007-01] RUMPEL P., JEŽEK, J., SLACH, O. Marketingový management obcí, měst a regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7368-294-1
  Export citace: Zotero RDF | MODS | Refer/BibIX | RIS | BibTeX