Název projektu

Marketingový management obcí, měst a regionů

WB-22-05
Název projektu anglicky

Marketing management of communities, towns and regions

Doba trvání projektu: 1.9.2005 - 31.12.2006
Projekt byl řešen v rámci grantu Ministerstva pro místní rozvoj „Výzkum pro potřeby regionů – priorita 1 – Management regionální a místní správy“


RNDr. Petr Rumpel Ph.D.

Ostravská univerzita v Ostravě,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

více informací


Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta ekonomická,
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

více informací

Mgr. Ondřej Slach

Ostravská Univerzita v Ostravě,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

více informací