Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů
s důrazem na marketingové řízení

Příspěvky ke stažení | Video sekce

Katedra sociální geografie Přírodovědecké fakulty OU uspořádala ve dnech 29.5. – 31.5. mezinárodní konferenci „Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení“, konanou u příležitosti 15. výročí založení Ostravské Univerzity. Třídenní konferenci, na jejíž organizaci se podílelo Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské Univerzity v Plzni, finančně podpořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Statutární město Ostrava a Ministerstvo pro místní rozvoj (v rámci vědeckovýzkumného grantu, viz Projekty). V prostorách Vědecko-technologického parku Ostrava se sešlo přes šedesát pozvaných hostů, které přivítal v zahajovacím projevu děkan Přírodovědecké fakulty Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. Poté se ujal slova RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., který kromě svého vlastního příspěvku také moderoval většinu diskusí, následujících po vystoupení jednotlivých účastníků. Jak uvádí, “Hlavním cílem konference bylo zajistit potřebnou diskusi mezi představiteli akademické obce, pracovníky z oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje a mezi řídícími pracovníky měst a obcí, což se myslím podařilo, i díky inspirativním příkladům, které prezentovali domácí i zahraniční přednášející.“ ...vícePříspěvky ke stažení:

Dr. Wilfried Dege - Regionální marketing Porúří.ppt

Ing. Jiří Dušek - Spolupráce regionálních rozvojových agentur
se státními a soukromými organizace.ppt


Mgr. Jan Dvořák - Marketing investičních příležitostí města Ostrava.ppt

Mag. Ing. Georg Gumpinger - Regionální marketing.ppt

Ing. Tomáš Havlík - Komunikace občana s úřadem.ppt

Ing. Pavel Herot - VYUŽITÍ ANALÝZY MEDIÁLNÍ PUBLICITY
V MARKETINGU MĚST A OBCÍ.ppt


Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. - Teorie a praxe městského marketingu v České republice.ppt

David Klimša - Centrum žije.pdf

Dr. Sabine Lange - Regionální podpora podnikání a investic v Porúří.ppt

Ing. Soňa Michálková - Role regionálních kanceláří agentury Czechinvest
v podpoře regionální konk.ppt


Mag. Roland Murauer - Městský marketing.ppt

Mgr. David W. Novák Inovační potenciál venkova teorie a praktické příklady.ppt

Ing. Martin Pondělík - Inovační ofenzíva tří zemí ČR, Německa a Polska
– Internetový portál 3-CIP.ppt


Bc. Marek Prorok
Role Agentury pro regionální rozvoj v marketingu
Moravskoslezského kraje.ppt


Ing. Milan Půček, MBA - Management znalostí - zkušenosti Vsetín.PPT

RNDr. Petr Rumpel Ph.D. - Marketing měst a regionů.ppt

Ing. Vít Ruprich - Destinační management - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Ostravě.ppt

Doc. Ing. Karel Skokan - Klastry v Moravskoslezském kraji

Ing. Lubor Tvrdý - Případové studie inovativních metod
a přístupů v rozvoji územních jednotek.ppt


Ing. Anna Vaňová PhD. - Inovácie v území a marketing územia.ppt

Prof. Dr. Joachim Vossen - Městský management na příkladu města Řezna.ppt

Prof. Dr. Joachim Vossen - Profesní vzdělávání v městském marketingu.ppt