Odkazy


Instituce

www.mmr.cz
Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj

www.mmr-vyzkum.cz
Stránky Ministerstva věnované vědě a výzkumu

www.crr.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) je státní příspěvková organizace, založená Ministerstvem pro místní rozvoj; podporuje regionální politiku vlády ČR. Služby CRR ČR jsou určeny odborníkům, zástupcům státní správy a samosprávy, malým a středním podnikům apod.
 
www.smocr.cz
Svaz měst a obcí České republiky je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města.  
 
www.osu.cz
Oficiální stránky Ostravské univerzity v Ostravě (OU)
 
www.zcu.cz
Oficiální stránky Západočeské univerzity v Plzni (ZČU); specializované Středisko pro výzkum regionálního rozvoje při Ekonomické fakultě ZČU se zabývá také problematikou městského marketingu.

www.econ.umb.sk/users/iromar/index.html
Inštitút rozvoja obcí, miest a regiónov (IROMAR) je pracovištěm vědy a vzdělávání při Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici  
 
www.geography.cz
Oficiální stránky České geografické společnosti  

Zahraniční odkazy

www.abindiemitte.de
Internetové stránky věnované iniciativě, respektive projektu zaměřeného na zvýšení atraktivity několika městských center.
 
www.bid-1.de
Stránka podporující jednak samotný projekt Business Improvement District v hamburském Bergedorfu a jednak obsahující aktuální informace vztažené k tématu BID.  

www.cima.de
Patří k nejvýznamnějším poradenským firmám v sektoru městského marketingu v německy mluvících zemích. Za dobu svého působení realizovala desítky projektů městského marketingu.  

www.isr-forschung.de
Výzkumny a poradenský institut, zaměřuje se na oblasti městského marketingu, destinačního managementu a maloobchodu. Institut úzce spolupracuje s Universitou Göttingen.  

www.difu.de
Das Deutsche Institut für Urbanistik (DIFU) je vědeckou institucí zaměřenou na výzkum a poradenství městům a obcím v Německé spolkové republice. Jedním z hlavních pilířů výzkumu představuje dlouhodobě městský marketing, kde se institut věnuje převážně analýzám a evaluaci procesu v praxi.
 
www.dssw.de
Das Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) představuje institucionální iniciativu vlády Spolkové republiky Německo, jejíž účelem je revitalizace východoněmeckých měst. Instituce byla založena v roce 1993 a je financována za zdrojů Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Na stránkách lze nalézt strukturované a přehledné informace nejen k městskému marketingu, ale i k dalším konceptům městského rozvoje jako je např. územní plánováni nebo nástroje k atrakci investic a další...  

www.stadtmarketing-austria.at
Zájmové sdružení bylo založeno v roce 2000 a představuje aktivní platformu městského a regionálního marketingu rakouských měst. Cílem sdružení je výměna zkušeností a informací při realizaci udržitelného městského rozvoje s využitím městského marketingu; klíčovým partnerem je hospodářská komora Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich).  

www.atcm.org
Stránky britské asociace city-managementu (Association of Town Centre Management - ATCM), zabývající se rozvojem a zatraktivněním městských center. ATCM se také podílí na pilotním projektu, věnovanému problematice BIDs (www.ukbids.org).
 
www.nyc.gov/html/sbs/html/bid.html
Padesát čtyři projektů Business Improvement Districts. jež se realizují v New York City a vše, co s nimi souvisí. Praktická ukázka úspěšnosti tohoto konceptu.   
   

Další zajímavé odkazy

www.czech-inspiration.cz
Projekt Česká inspirace vznikl před deseti let z iniciativy několika měst, a to na základě myšlenky „Za kulturou nejen do Prahy“

www.komunikujici-mesto.cz
Cílem projektu bylo pomoci českým městům a obcím k otevřené a intenzívní komunikaci s občany a zvýšit tak zájem veřejnosti o dění ve vlastním městě…

www.mediacon.cz 
Mediacon se zabývá výzkumem obsahu sdělovacích prostředků, analyzuje obrazy municipalit v médiích a zajišťuje komunikační poradenství
 
www.nszm.cz
Národní síť Zdravých měst. Projekt Světové zdravotnické organizace WHO, zabývající se  udržitelným rozvojem měst a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech městské správy i o místní či regionální budoucnosti. Více viz odkaz...

www.citypoint.cz
Celorepubliková soutěžní přehlídka městského mobiliáře... 
 

Texty, články:

http://www.osu.cz/listy/archiv/2006/stlisty06_2006.pdf
Časopis “Listy” Ostravské univerzity referuje o ostravské konferenci

http://noviny.mmo.cz/noviny/2006/or200606.pdf
Měsíčník Magistrátu města Ostravy o tomtéž...
 
http://mam.ihned.cz/c4-10102450-20733690-107700_d-mesto-jako-produkt-a-mestsky-marketing
Článek v časopise Trend marketing „Město jako produkt a městský marketing“
 

Články z Moderní obce (7/2006):

--> Znají města své "cílové skupiny" - a dokáží s nimi spolupracovat?
--> Konkurence, kooperace, koordinace...