Měkké lokalizační faktory Ostravska a Ústecka

Aktuality

Pracovní cesta – Southampton, Velká Británie, 24 - 26. 9. 2008


V rámci řešení výzkumného projektu „WD 61-07-1 Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska Ústecka“ podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se část řešitelského týmu zúčastnila odborného mezinárodního semináře „Measuring and understanding the creative economy: Methodological approaches and issues”, který se uskutečnil ve dnech od 24.9 do 25.9 na University of Southampton ve Velké Británii. Řešiitelský tým projektu reprezentovali Mgr. Ondřej Slach a RNDr. Jaroslav Koutský.

Hlavní předmětem cesty bylo aktivní vystoupení na semináři a přednesení příspěvku “The role of creative industries in the restructuring of old-industrial regions in the Czech Republic”. V rámci prezentace byly zdůrazněny vybrané aspekty restrukturalizace průmyslových regionů v ČR (s důrazem na Ostravsko) a představeny základní možnosti výzkumu kreativních odvětví v českém prostředí. Těžiště příspěvku bylo v diskusi započatého výzkumu zaměřeného na význam a prostorovou organizaci kreativních odvětví na Ostravsku. V následné diskusi a hodnocení příspěvku od odborníků na výzkum kreativních odvětví byla konstatována relevantnost dosavadních výstupů a současně byla formulována doporučení pro další směřování výzkumu.
Prezentace v PDF

V dalším průběhu semináře vystoupili přední odborníci na problematiku kreativní ekonomiky a kreativních odvětví z akademického prostředí (Velká Británie, Austrálie, Švédsko, Německo,…). Ke klíčovým bodům programu patřilo vystoupení Prof. S. Cunninghama (Queensland University of Technology) s příspěvkem “From creative industries to creative economy: occupation and industry mapping methodologies at a national and regional level” a vystoupení Prof S. Pinche (University of Southampton) s příspěvkem “Cognitive Mapping of Creative Practice in UK Design Agencies”.


Výzkumné cesty


V rámci řešení projektu byly mezi 6.10 – 18.10.2007 a 10.11. – 18.11.2007 uskutečněny výzkumné cesty do města Manchester ve Velké Británii a německého Porúří. Oba regiony byly zvoleny s ohledem na jejich vědecko-výzkumný přínos pro tento výzkumný projekt , neboť se jedná o rámcově analogicky strukturované regiony, které byly nebo jsou v současnosti konfrontovány s podobnými vývojovými trendy jako Ostravsko resp. Ústecko. Mezi cíle pak patřilo:
  • Poznat základní principy regenerace Manchesteru a Porúří jako klasických představitelů starých průmyslových regionů.
  • Poznat roli měkkých lokalizačních faktorů v regeneraci Porúří a Manchesteru.
  • Poznat možnost transferu dobrých zkušeností s profilací měkkých lokalizačních faktorů obou regionů na Ostravsko resp. Ústecko
Hlavním účelem cest bylo provedení regionálního výzkumu formou expertních semi-strukturovaných interview s s předními odborníky na regionální rozvoj z akademické i praktické sféry. V případě Manchesteru byly uskutečněny rozhovory mj. s akademiky z University of Manchester (School of Environment and Development, Department of Geography a Department of Planning), Manchester Metropolitan University (Department of Geography), pracovníky City Council of Manchester (Team of regeneration) a Nord West Regional Development Agency. O výzkumné cestě do Manchesteru informuje rovněž oficiální newsletter Manchester Metropolitan University. V Porúří pak byly realizovány rozhovory s kompetentními zástupci např. těchto institucí: Regionalverband Ruhr (Essen) Ruhr-Universität Bochum (Institut für Geographie: Regionalforschung und Raumplanung) Institut für Arbeit und Technik (Gelsenkirchen), Universität Dortmund (Fakultät Raumplanung, Fachgebiet Städtebau und Bauleitplanung), INNENHAFEN DUISBURG Entwicklungsgesellschaft GmbH, Wirtschaftsförderung Dortmund (PHOENIX Dortmund), Hochschule Bochum (Dezernat Kommunikation, Innovation, Transfer) a další.

Součástí výzkumné cesty byl i sběr literatury a odborných textů k tématu regenerace regionů a obecně k tématu měkkých faktorů, pořizování fotodokumentace a další sumarizace informací v rámci terénního výzkumu. Jedním z mnoha výstupů výzkumné cesty bude sepsání případových studií zaměřených na problematiku regenerace zvolených regionů s důrazem na roli měkkých lokalizačních faktorů.

Kvalita veřejných prostor jako součást regenerace města Manchester
Kvalita veřejných prostor jako součást regenerace města Manchester
(foto: Jaroslav Koutský)