Měkké faktory rozvoje 2010

Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace

Ve dnech 24.- 25. června 2010 proběhla ve Staré Aréně - klubu pro kulturu a informace 2015 mezinárodní konference Měkké faktory v regionálním rozvoji regionů s důrazem na kulturu, kreativitu a inovace. Konferenci organizovalo Centrum městského a regionálního managementu (CMRM) při Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ve spolupráci s týmem Ostrava 2015 - Evropské hlavní město kultury.

První den vystoupili pozvaní zahraniční hosté ve dvou blocích, kdy dopoledne byly prezentovány konkrétní zkušenosti bývalých a budoucích Evropských hlavních měst kultury, a v odpoledním bloku byla diskutována role kultury a kreativity v rozvoji měst a regionů. Svůj příspěvek přednesl také RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z domácího pracoviště. Členové CMRM se v roce 2010 aktivně zapojili do příprav projektu Ostrava 2015 a spolupodíleli se na tvorbě přihlášky do výběrového kola.

Více informací o konferenci, rozhovory s některými hosty a fotogalerii najdete na stránkách Ostrava 2015.


Příspěvky ke stažení:
Informace o autorech příspěvků

Brigitte Zierhut-Bösch Evaluace projektu Linz 2009 – Faktory úspěšnosti
Ralf Ebert Typologie kreativních prostor ve městě
Jiří Ježek Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita
Blanka Marková, Markéta Volná Postindustriální město jako prostor pro šťastný život
Petr Rumpel Měkké faktory regionálního rozvoje
Susanne Skipiol (Essen 2010): Essen pro Porúří. Evropské město kultury v regionální perspektivě
Peter Trowles Možnosti kreativního průmyslu v postindustriálním městě/regionu
Zora Jaurová (Košice 2013): Košice a jejich dosavadní zkušenosti z EHMK 2013 s důrazem na proměnu urbánních struktur a podporu kreativních odvětví (formát flash/*.exe)