Komplexní regionální marketing Jesenicka

Představení řešitelského týmu

Řešitelský tým je složen z interních členů Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje (KSGRR) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a bude doplňovat také o externí pracovníky (experty), pracující na smlouvu o dílo. Pracoviště řešitele se zabývá teorií i praxí regionálního rozvoje a spolupracuje při řešení projektů s předními evropskými i českými institucemi jak z akademické, tak komerční sféry (viz představení projektu). Složení týmu a specializace jeho členů na různá témata regionálního rozvoje pokrývá odpovídajícím způsobem problematiku řešenou v předkládaném projektu.

Odpovědný řešitel RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. je vedoucím KSGRR a předním odborníkem na problematiku marketingového řízení lokálního a regionálního rozvoje. Je autorem monografie o marketingovém řízení měst a regionů, na toto téma publikoval řadu článků, uplatňuje se také v poradenské sféře. Má zkušenosti s distančním vzděláváním pracovníků praxe, je certifikovaným tutorem distančního vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.

Mgr. Tomáš Boruta se specializuje na management a marketing destinací cestovního ruchu a také na geografii dopravy, konkrétně na možnosti implementace funkčních integrovaných systémů hromadné dopravy v periferních regionech. RNDr. David W. Novák, Ph.D. se zabývá environmentálními dopady rozvojových aktivit v rurálních regionech a má dlouholeté praktické zkušenosti s projektovým a strategickým řízením a programem LEADER.

Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. se zaměřuje na problematiku rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury a lokálního rozvoje, především v oblastech Severní Moravy a Slezska, a v turistických oblastech s mezinárodním významem na využití rekreačního potenciálu území podhorských a horských krajin. RNDr. Petr Žufan, Ph.D. se zabývá agrární a rurální geografií, problematikou ekologického zemědělství v ČR a v Evropě a také alternativními možnostmi rozvoje agrárního sektoru v ČR.