RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
petr.rumpel@osu.cz
Tel.: 00420 597 092 333
Tel. mob.: 00420 731 505 360
Fax: 00420 596 241 082

Mgr. Ondřej Slach


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
ondrej.slach@osu.cz
Tel.: 00420 597 092 374
Tel. mob.: 00420 605 106 528
Fax: 00420 596 241 082


Mgr. Tomáš Boruta


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
tomas.boruta@osu.cz
Tel.: 00420 597 092 374
Tel. mob.: 00420 604 710 620
Fax: 00420 596 241 082

RNDr. Jaroslav Koutský


Katedra regionalniho a lokalního rozvoje
Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem
koutsky@fse.ujep.cz
Tel.: 00420 475 284 709
Tel. mob.: 00420 777 198 171


Mgr. Jiří Ježek, Ph.D.


Středisko pro výzkum regionálního rozvoje
Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 11
306 14 Plzeň
jezekji@fek.zcu.cz
Tel.: 00420 377 633 156

RNDr. David Walter Novák, Ph.D.


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
david.novak@osu.cz
Tel.: 00420 597 092 375

Mgr. Blanka Marková


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta
Ostravská Univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
blanka.markova@osu.cz
Tel.: 00420 597 092 333
Tel. mob.: 00420 731 188 388
Fax: 00420 596 241 082