Definice komplexního (holistického) městského marketingu

Minimalistická definice městského marketingu charakterizuje tento koncept jako podporu komunikace a kooperace mezi stranou poptávky a nabídky. Především pak klade důraz na institucionální zajištění komunikace a kooperace, přičemž zohledňuje procesní inovace v řízení rozvoje měkkých lokalizačních faktorů, jejichž charakter umožňuje stimulaci a rozvoj z lokální úrovně tj. měst.

Městský marketing je vysoce flexibilní rozvojový koncept reflektující specifické lokální požadavky participujících aktérů. Hlavní cíle městského marketingu můžeme charakterizovat následovně:

 1. Komplexní zvýšení atraktivity města pro všechny cílové skupiny
 2. Optimalizace procesního řízení za účelem zvýšení efektivity
  a využití ekonomických, sociálních a přírodních zdrojů
 3. Posílení ekonomické základny města
 4. Vylepšení externí a interní image města
 5. Prohloubení a profilace městské identity obyvatel a podnikatelů

Tematické oblasti městského marketingu
 1. Podpora investic a podnikání (nástroje k atrakci investorů)
 2. Maloobchod
 3. Bydlení
 4. Doprava
 5. Vzdělání a trh práce
 6. Životní prostředí
 7. Kultura, sport a volnočasová infrastruktura
 8. Destinační management
 9. Revitalizace a zvýšení atraktivity městských center (rozvoj nemovitostí)