Anketa

Myslíte si, že Ostrava získá titul Evropské hlavní město kultury 2015?
Ano : 0% ()

Ne : 0% (0)

Nevím : 0% (0)

hlasovalo: 0

Aktuality

Článek v E+M
V posledním čísle (4) časopisu E+M Ekonomie a management (http://www.ekonomie-management.cz/) tohoto roku byl publikován článek autorů Petra Rumpla, Ondřeje Slacha a Jaroslava Koutského pod názvem „Creative Industries in Spatial Perspective in the Old Industrial Moravian-Silesian Region“. Autoři se v textu zabývají jednak prostorovou organizací kreativních odvětví a jednak evolucí těchto odvětví jakož i strukturálními charakteristikami samotných firem. Jedná se jeden z prvních pokusů a důkladnější analýzu kreativních odvětví v podmínkách České republiky, přičemž toto bude i nadále členy CMRM nadále rozvíjeno. Tento text vznikl díky podpoře výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj.

Doktorandka Ostravské univerzity získala cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci
Doktorandka Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a členka Centra městského a regionálního managementu Mgr. Blanka Marková získala na IX. ročníku Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách TECHNÉ OSTRAVA, konaného ve dnech 20. – 22. 10. 2010, cenu ředitele festivalu TECHNÉ za nejlepší diplomovou práci.
V práci pod názvem Industriální cestovní ruch a muzejní marketing se autorka zabývala organizačními a institucionálními přístupy k průmyslovému dědictví v německém Porúří, a to především ve vztahu k IBA Emscher parku, přičemž součástí práce bylo také formulování opatření pro rozvoj průmyslového dědictví na Ostravsku.
Práce vznikla v rámci řešení projektu Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních disparit ve strukturálně postižených regionech Ostravska a Ústecka, financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento pětiletý vědecko-výzkumný projekt je řešen na Katedře geografie a regionálního rozvoje OU pod vedením RNDr. Petra Rumpela, Ph.D. foto

Všechny aktuality - archiv

CMRM blog